Postzegelvereniging De Philatelist

Welkom op de website van Postzegelvereniging "De Philatelist" te Hardinxveld-Giessendam.

De vereniging is opgericht in september 1965. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de filatelie door middel van clubavonden en/of andere activiteiten. In 2018 heeft de vereniging 32 leden.

De clubavonden worden elke 3e maandag in de maanden september tot en met mei gehouden.

Tijdens deze avonden is er gelegenheid om onderling postzegels te ruilen.

Tevens wordt er voor leden een veiling van 25 kavels gehouden en is er een betaalde verloting.

De veiling lijst wordt vooraf op de website gezet.

Bestuur

C. den Breejen
Voorzitter
C.W. Broekhuizen
Secretaris
B.G. Timmer
Penningmeester

Zustervereniging

Helaas zien we door de loop der jaren het aantal leden steeds verder afnemen. Daarom is bekeken of er mogelijkheden waren voor samenwerking met postzegelverenigingen uit buurgemeenten.

Na informeel overleg tussen beide besturen is besloten om een samenwerkingsverband aan te gaan tussen Postzegelvereniging "De Philatelist" en de Postzegelvereniging "Gorinchem en Omstreken"

Afgesproken is dat leden van beide verenigingen zonder een verplichting tot lidmaatschap van de andere vereniging, elkaars maandelijkse clubavonden kunnen bezoeken. Echter de bezoekende leden bij de andere vereniging zullen geen stem- of beslissingsrecht hebben bij deze andere vereniging voor zover dit betrekking heeft op uitvoerende bestuur- en club aangelegenheden.

Als lid van de postzegelvereniging "De Philatelist" is het mogelijk om de clubavonden van de postzegelvereniging "Gorinchem en Omstreken" te bezoeken.

U bent van harte welkom op de clubavonden van postzegelvereniging "Gorinchem en Omstreken" te Gorinchem.

Bezoek de website van Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken >

Contact

Secretariaat
C.W. Broekhuizen
Van Leijdenstraat 17
3371HV Hardinxveld-Giessendam
cwbroekhuizen@gmail.nl

Clubavonden
Partycentrum ‘t Hart
Nassaustraat 6
3371EE Hardinxveld-Giessendam

website
door
Tim365